Anbaugebiet, (ty. 'tilplantningsområde'), en geografisk afgrænset vinregion i Tyskland med ensartede klima- og jordbundsforhold, der sikrer vinens områdekarakter. På kvalitetsvine skal navnet på et af de 13 Anbaugebiete angives. Se også Tyskland (vin).