Anastasia, helgen, der ca. 304 under kejser Diokletians kristenforfølgelser led martyrdøden på bålet, muligvis i Sirmium, nu Sremska Mitrovica, NV for Beograd.