Anastasia er en helgen, der i ca. 304 under kejser Diokletians kristenforfølgelser led martyrdøden på bålet, muligvis i Sirmium, nu Sremska Mitrovica, nordvest for Beograd.