Anarjokka, Anarjåkka, norsk elv i Finnmark; danner på en 80 km strækning grænse mod Finland (fi. Inarijoki). Nationalparken Øvre Anarjokka på 1390 km2 består af et svagt bølget plateau med mere end 700 små og større søer og moser med birkeskov og lav tundravegetation. Området afgræsses af tamrener, men har ellers ikke været under kulturpåvirkning.