Anabasis, Marchen ind i landet, prosaværk af Xenofon fra Athen. Værket er den europæiske litteraturs første krigsreportage og selvbiografi i tredje person (da. ved K.K.T. Hude 1929). Desuden titel på Arrianos' skrift om Alexander den Stores felttog i Asien 334-23 f.Kr.