Amuq, slette nær Middelhavet, lige nord for den tyrkisk-syriske grænse. Udgravninger her har bidraget til at skabe et relativt dateringsgrundlag (se arkæologi) for forhistorisk og tidlig historisk keramik (fra ca.6000-ca.1600 f.Kr.) i de tilstødende regioner.