Amitsoqgnejs, bjergartskompleks på Grønland, der indgår i det største sammenhængende fragment af Jordens tidligste kontinentalskorpe. Den adskiller sig fra omgivende yngre Nuukgnejser ved at bære fragmenter af basaltiske gange med cm-store feldspatkorn (Ameralikgange). Den er dannet ved deformation og metamorfose af granitiske intrusiver for mellem 3870 og 3600 mio. år siden. Typelokaliteten ligger ved Amitsoq syd for Nuuk.