Amaury 1., 1136-1174, konge af Jerusalem fra 1163, søn af kong Foulques. Amaury fortsatte sin broder Baudouin 3.s alliancepolitik med den byzantinske kejser Manuel 1., hvis datter Maria Komnena blev hans anden hustru. Han styrkede kongemagten ved sin lovgivning, som gav vasallerne ret til at bringe sager mod deres herre for kongen. Han førte uden større succes flere felttog mod Egypten.