Amaseia, hovedstad i Det Pontiske Rige indtil ca. 180 f.v.t.; se Pontos.