Alvin Hansen, 23.8.1887-7.6.1975, amerikansk økonom, søn af danske immigranter. Hansen var en pragmatisk tænkende og socialt engageret økonom med stor interesse for økonomiske politiske spørgsmål. I sine tidlige arbejder lagde han megen vægt på variationer i investeringsniveauet som årsag til konjunkturfluktuationer og var skeptisk over for forslag om at anvende aktiv finanspolitik som middel mod 1930'ernes depression. Oprindelig var Hansen meget kritisk over for Keynes' idéer om arbejdsløshedens årsager, men i lyset af problemerne med høj arbejdsløshed ændrede han opfattelse. I perioden som professor ved Harvard University 1936-56 var han en meget betydningsfuld person for udviklingen inden for den keynesianske teoritradition og i lanceringen af den i den økonomisk-politiske debat i USA. Hansen er forfatter til adskillige bøger, bl.a. A Guide to Keynes (1953), samt til tidsskriftartikler og debatindlæg.