Alvastra pælebygning, enestående trækonstruktion fra neolitikum, ca. 3000 f.Kr., i Östergötland, Sverige, udgravet 1909-30 og 1976-80 i en mose neden for fjeldet Omberg. Anlægget dækker ca. 1000 m2 og består af 17 platforme, adskilt af en gangbro. Stedet menes at have været anvendt som rituel samlingsplads. Dendrokronologiske undersøgelser viser, at anlægget har været anvendt i 42 år, i de sidste år til begravelsesritualer.