Altyske Forbund, Alldeutscher Verband, tysk nationalistisk forbund, oprettet i 1891 på initiativ af bl.a. Alfred Hugenberg som protest mod, at den tyske regering overlod en del af Østafrika til englænderne. Forbundets program gik ud på at styrke Tysklands stormagtsposition gennem udvidelse af det tyske kolonirige og ved at styrke hær og flåde. Dertil kom en aggressiv agitation til fordel for tyskheden både inden for og uden for de daværende tyske grænser. Nationalisme blev også vendt mod indre og ydre "fjender" og havde et antisemitisk præg. Forbundet, der fra 1908 blev ledet af Heinrich Class, lagde vægt på at stå uden for de etablerede politiske partier og var oftest i opposition til de tyske regeringers mere kompromissøgende politik. På trods af et medlemstal, der aldrig oversteg 40.000, havde Altyske Forbund stor indflydelse i offentligheden, takket være udbredt støtte fra intellektuelle og en medlemsskare, der var domineret af akademikere. Forbundet var modstander af Weimarrepublikken (1919-33), men dets indflydelse aftog efter Hitlers magtovertagelse i 1933; i 1939 blev det opløst af nazisterne.