Altonaforliget, indgået 20.6.1689 mellem Christian 5. og den gottorpske hertug Christian Albrecht. Forliget medførte, at kongen efter pres fra England og Nederlandene måtte tilbagegive hertugen alle de rettigheder i Slesvig, som han havde haft før 1684.