Alsnö stadga, svensk forordning fra ca. 1280 om skattefrihed (frälse) for dem, der tjener kongen, andre fyrster eller biskopperne med hest og våben på egen bekostning. Forordningen, der er udstedt på kongsgården Alsnö i Uppland, afspejler kongemagtens behov for væbnet rytteri og markerer grundlæggelsen af den svenske adelstand.