Als Odde, strand- og klitområde med skov nord for udmundingen af Mariager Fjord. Området er dannet ved materialevandring og strandvoldsdannelse langs kysten. De tidligere udbredte strandenge på vestsiden blev inddiget og afvandet i 1940'rne. Det meget besøgte område syd for byen Als har en god badestrand og et sommerhusområde.