Alma Redemptoris Mater, (lat. 'Frelserens hulde moder'), den af de fire Maria-antifoner, der tidligere brugtes fra 1. søndag i advent til kyndelmisse i det romersk-katolske kirkeår, men som efter liturgireformen i 1960'erne kan benyttes efter frit valg.