Alm. Brand Forsikring A/S, indtil 2002 Alm. Brand af 1792, gensidigt forsikringsselskab. Selskabet blev stiftet i 1792, og aktiviteterne var i begyndelsen begrænset til brandforsikring af bygninger på landet. I dag tegner selskabet alle typer af skadesforsikringer og livsforsikring og driver bankvirksomhed. Alm. Brand Forsikring A/S omfatter bl.a. datterselskaberne Alm. Brand Arbejdsskade A/S, Alm. Brand Liv A/S samt en finanskoncern med bl.a. Alm. Brand Bank. Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni A/S, der driver genforsikringsvirksomhed, er under afvikling. I 2004 var den samlede præmieindtægt ca. 6 mia. kr. og antallet af ansatte 1600.