Allomyces, almindeligt udbredt svampeslægt under chytridiomyceterne, som især findes i tropisk ferskvand og jord. De farveløse hunlige sværmeceller er dobbelt så store som de stærkt orange hanlige og udskiller et kønshormon, sirenin, der virker tiltrækkende på hannerne. Visse arter, bl.a. Allomyces macrogynus, er lette at dyrke og bruges i genetiske og udviklingsmæssige studier.