Allan Fridericia, 1921-1991, dansk teaterdirektør, scenograf, balletkritiker og -historiker. Fridericia havde et alsidigt virke i dansk teater på begge sider af rampen. Hans store viden om dansk ballettradition udmøntede sig i en biografi om August Bournonville (1979), i tv-serier, der var pionerarbejder, og i Bournonvilleopsætninger og -rekonstruktioner sammen med hustruen Elsa Marianne von Rosen. Fridericia formåede at sætte kunstarten ballet ind i en større sammenhæng.