Aliakmonas, flod i Nordgrækenland; 297 km. Den er Grækenlands længste og bliver i sit øvre løb overvejende forsynet med vand fra Pindosbjergene og fra bjergmassivet Vurinos af flere bifloder, heriblandt Pramonstra og Venetikos. Syd for dette massiv drejer floden mod NØ til udløbet i deltaet ved Thermaikos-bugten vest for Thessaloniki, hvor et intensivt kunstvandet landbrug er baseret på vand fra floden.