Alfred von Schlieffen, 1833-1913, tysk generalfeltmarskal. Schlieffen var 1891-1905 chef for den tyske hærs generalstab, og det var her, han udviklede den såkaldte Schlieffenplan, der med få ændringer også var det strategiske grundlag for det tyske angreb i vest i 1914. Med planen sigtede Schlieffen mod at imødegå den frygtede tofrontskrig mod både Frankrig og Rusland. Planens grundprincip bestod i at omringe og tilintetgøre den franske hær med en offensiv knibtangsbevægelse i løbet af få uger, hvorefter den tyske hovedstyrke kunne indsættes på den russiske front.