Alfred Rosenkrantz, 1898-1974, dansk geolog, professor ved Polyteknisk Læreanstalt 1931-53 og ved Københavns Universitet 1953-68. Rosenkrantz uddannede sig som bygningsingeniør og tilegnede sig sideløbende hermed geologien ved selvstudium. Han beskrev og nytolkede lagfølgen i Stevns Klint og fastlagde her Kridt-Tertiær-grænsen. Rosenkrantz deltog 1926-27 og 1929 i Lauge Kochs tidlige ekspeditioner til Østgrønland og ledede 1938, 1939 og 1946-64 Nuussuaq-ekspeditionernes grundige kortlægning og indsamling af specielt fossiler fra Danien. Han var en af initiativtagerne til oprettelsen af Grønlands Geologiske Undersøgelse (1946).