Alfred Povlsen, 1852-1934, dansk højskoleforstander. Povlsen var 1884-1927 forstander for Ryslinge Højskole, som han gjorde til et centrum i det grundtvigske Danmark. Politisk markerede han sig i 1880'erne som energisk modstander af Højre. I 1891 var han initiativtager til oprettelsen af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler, hvis formand han var 1891-1916 og 1920-27. Fra omkring 1900 var Alfred Povlsen stærkt optaget af forsvarssagen, et engagement, der blev kaldt "Sablen og den bløde Hat", men i 1916 tilsluttede han sig fredssagen og opfordrede højskolerne til at lade nationalfølelsen bøje sig for verdensborgerskabet.