Alfred, 1844-1900, hertug af Edinburgh, næstældste søn af dronning Victoria. Han var uddannet som søofficer og valgtes 1862 til konge af Grækenland, men afslog tilbudet.