Alfonso Reyes, 1899-1959, mexicansk forfatter. Reyes markerede sig især som forfatter til en lang række essays, hvori han reflekterer over politiske, kulturelle og filosofiske emner i relation til Mexico og resten af Latinamerika ud fra et bredt humanistisk og kosmopolitisk grundsyn. Det er hans bærende tanke, at Latinamerika som smeltedigel for vidt forskellige kulturer indtager en særlig position og er Europa overlegent, hvad angår skabelsen af en moderne, universalistisk bevidsthed, der overskrider nationalkulturer. Reyes' kultursyn fik afgørende indflydelse på samtidige og senere latinamerikanske forfattere.