Alexander fra Hales, ca. 1170-1245, engelsk filosof og teolog, professor ved universitetet i Paris og fra 1236 tillige franciskanermunk. Alexander var arvtager til den augustinske tradition, men benyttede også Aristoteles' nyligt opdagede naturvidenskabelige og metafysiske skrifter. Han blev læremester for den tidlige franciskanske skole. Alexanders elever stod bag den omfattende teologiske lærebog (se summa), som allerede ved midten af 1200-t. var kendt under hans navn.