Alexander 3., Rolando Bandinelli, ca. 1105-30.8.1181, pave fra 1159. Allerede som kardinal fik Alexander indflydelse på den pavelige politik, nemlig i kampen for at vinde respekt for et separat kirkeligt retssystem og i kampen for at gøre kirken uafhængig af verdslig magt. Som pave støttede han dannelsen af Den Lombardiske Liga, der var vendt mod kejser Frederik 1. Barbarossa. I 1179 sammenkaldte han Det 3. Laterankoncil i Rom, der indførte flertalsafgørelse i pavevalg og indskærpede, at alle gejstlige valg i tilfælde af konflikt skulle afgøres ved appel til pavestolen. Alexander underlagde England interdikt i anledning af mordet på Thomas Becket, men han søgte samtidig at begrænse konflikten, idet han gav Henrik 2. syndsforladelse for mordet.