Alexander 2., 1198-1249, konge af Skotland fra 1214. Alexander styrkede kongemagten i rigets fjernere dele og underlagde sig 1222 landskabet Argyll og bekæmpede det norske herredømme over øerne vest og nord for Skotland. Han holdt efter 1219 stort set fred med England, og med traktaten i York 1237 blev grænsen mellem de to riger fastlagt som linjen Tweed-Solway.