Aleuaderne, oldgræsk adelsslægt i byen Larissa, hvis medlemmer ofte valgtes til posten som thessalernes anfører, se tagos.