Alessio, italiensk navn for byen og distriktet Lezha i Albanien.