Aleksij 1., Sergej Simanskij, 1877-1970, patriark af Moskva og hele Rusland 1945-70. Efter en juridisk og teologisk uddannelse blev han præsteviet i 1903. Han blev biskop i 1913 og var metropolit af Leningrad 1933-45. I 1943 deltog han i samtalerne med Stalin vedrørende statens og kirkens sameksistens. I hans tid som patriark stabiliseredes kirkens forhold; isolationen i forhold til de vestlige kirker blev brudt, da den russisk-ortodokse kirke i 1961 indtrådte i Kirkernes Verdensråd.