Aleksej Kosygin, 20.2.1904-18.12.1980, sovjetisk politiker, ministerpræsident 1964-80. Kosygin gjorde hovedsagelig karriere i det sovjetiske statsapparat, hvor han fra 1930'erne havde en række ministerposter, bl.a. som viceministerpræsident 1940-53 og 1957-64, ministerpræsident i Den Russiske Republik 1943-46, finansminister og formand for Gosplan. Desuden var han medlem af Partipræsidiet (Politbureauet) 1948-53 og 1960-80. Ved Khrusjtjovs fald i 1964 dannede Kosygin og Leonid Brezjnev det nye lederteam som hhv. regerings- og partichef, idet Brezjnev dog efterhånden gjorde sig til eneste topfigur. Med den såkaldte Kosyginreform fra 1965 søgte Kosygin at reformere planøkonomien ved at gøre planlægningen mere rationel og give virksomhederne større selvstændighed. Reformen stødte på bureaukratisk modstand og løb ud i sandet.