Aleksej Khomjakov, 1804-1860, russisk religions- og historiefilosof. Som hele sin generation var Khomjakov skolet i den tyske filosofi, navnlig Schelling og Hegel. Han var en af de vigtigste teoretikere i den slavofile bevægelse. Khomjakovs teologiske tanker fik deres berømteste udtryk i skriftet Kirken er én, der udkom posthumt (Berlin 1876, Rusland 1879). I sine historiske og antropologiske analyser fremhævede Khomjakov de slaviske bondefolks "fredelige og demokratiske sindelag" — i modsætning til germanernes "krigermentalitet". Hans skrifter udkom første gang samlet i 1900.