Aleksandr Oparin, 2.3.1894-21.4.1980, russisk biokemiker, der som en af de første på et rent kemisk grundlag beskrev livets opståen på Jorden. Han antog, at simple carbonforbindelser til en begyndelse havde været til stede, og at disse ved indbyrdes kemiske omsætninger havde dannet stadig mere komplicerede stoffer. Han antog endvidere, at Jordens atmosfære ikke havde indeholdt ilt, og at ilt først senere er blevet dannet ved fotosyntese.