Aleksander af Battenberg, 5.4.1857-23.10.1893, fyrste af Bulgarien 1879-86, fætter til kejser Aleksander 3. af Rusland. Aleksander deltog på russisk side i krigen mod tyrkerne 1877-78. Russerne indsatte ham derpå som fyrste i Bulgarien og sørgede for russisk repræsentation i regeringen. I 1883 dannede han imidlertid en næsten ren bulgarsk regering. Da han i 1885 uden kejserens samtykke accepterede Østrumeliens forening med Bulgarien, fik kejseren ham presset væk fra tronen.