Aleksander, 16.12.1888-9.10.1934, konge af Jugoslavien, søn af Peter 1. af Serbien. Aleksander udmærkede sig militært under Balkankrigene 1912-13. I 1918 proklameredes serbernes, kroaternes og slovenernes kongerige, og Aleksander overtog tronen i 1921. Pga. nationale modsætninger opløste han i 1929 nationalforsamlingen og indførte enevælde; samme år blev landets navn ændret til Jugoslavien. Aleksander blev dræbt ved et kroatisk attentat under et statsbesøg i Frankrig.