Aleks Frøland, Aleksander Frøland, 1894-1982, dansk boghandelshistoriker. Frøland, der underviste ved boghandlerfagskolen og var leder af Gyldendals presse- og reklameafdeling 1933-70, er kendt for sine bøger om dansk boghandels- og forlagshistorie. Hovedværket er Dansk boghandels historie 1482 til 1945 (1974); righoldige oplysninger findes tillige i artikelsamlingen Bog og handel (1964).