Alcaligenes, slægt af bakterier, som forekommer i jord og vand. Nogle arter kan nedbryde visse miljøgifte, fx halogenerede kulbrinter. Alcaligenes er gramnegative og oftest iltkrævende (aerobe), dog kan nogle arter også vokse uden ilt ved nitratrespiration. Stofskifteproduktet PHB (poly-β-hydroxybutyrat) kan produceres i store mængder af A. eutrophus ved fermentering. PHB anvendes i industrien til fremstilling af biologisk nedbrydelig plast. Molekylærbiologiske metoder har dannet grundlag for en ny bakteriesystematik, som hovedsagelig er baseret på homologianalyser af basesekvenser i ribosomalt RNA. Mange tidligere Alcaligenesarter placeres nu i andre grupper inden for proteobakterier.