Albret Skeel, 1572-1639, dansk adelsmand, i 1616 udnævnt til rigsadmiral og optaget i rigsrådet. Her førte han i 1620'erne an i kritikken af Christian 4.s udenrigspolitik og måtte efter et sammenstød med kongen gå af som admiral i 1623.