Albrecht Borgaard, 1659-1751, dansk-britisk officer. Borgaard tjente som artillerist i den danske hær under Den Skånske Krig (1675-79). Han udviklede sine evner som kanoner og fyrværker i tyske fyrstehære 1680-92 og blev herefter knyttet til den britiske hær. I de følgende årtier deltog han med stor succes i britiske felttog og belejringer i Flandern, Frankrig og Spanien. I britisk militærhistorie huskes han for sin indsats som chef for hærens første egentlige artilleriregiment, der blev oprettet i 1722.