Albrecht 7. var hertug af Mecklenburg og gift med Christian 2.s søsterdatter. Albrecht optrådte som tronprætendent i Danmark i 1535-1536 under Grevens Fejde.