Albrecht 7., ca. 1488-1547, hertug af Mecklenburg, gift med Christian 2.s søsterdatter. Albrecht optrådte som tronprætendent i Danmark 1535-36 under Grevens Fejde.