Albrecht 3. Achilleus, 1414-1486, kurfyrste af Brandenburg. Albrecht samlede den hohenzollerske slægts besiddelser. For dem gav han i 1473 den 'achilleiske huslov', der fastslog, at Brandenburg var udeleligt, og at kurfyrsteværdigheden altid skulle tilfalde den ældste søn. Han brugte sine store herskerevner til at bekæmpe byers og adels indflydelse og opretholde landefreden, og han efterlod sit land med gode finanser. Han havde i samtidens øjne et fordelagtigt ydre og udmærkede sig i ridderlige færdigheder, heraf hans tilnavn.