Albrecht 1., 1255-1.5.1308, tysk konge, søn af Rudolf 1. af Habsburg. Albrecht fik af sin far hertugdømmerne Østrig og Steiermark som len og lagde dermed grunden til habsburgernes store familiebesiddelser. Han valgtes ikke til konge ved faderens død i 1291, men støttet af kurfyrsterne begyndte han krig mod Adolf af Nassau og besejrede denne ved Göllheim i 1298. Derpå valgtes han til konge. Han bestræbte sig på at styrke centralmagten, støttet på sin husmagt og de rhinske byer.