Albertus Magnus, det latinske navn for Albert den Store, tysk teolog og filosof, ca. 1200-80.