Albert af Riga, Albert von Buxhoeveden, ca. 1165-17.12.1229, tysk missionsbiskop og grundlægger af det tyske herredømme i Livland. År 1200 gik Albert i land ved Dvinas (Daugava) munding sammen med en skare missionærer, korsfarere og købmænd. I 1201 grundlagde han Riga, og 1202 stiftedes Sværdridderordenen, ved hvis hjælp det meste af Livland blev erobret. Senere måtte Albert søge hjælp hos den danske kong Valdemar 2. Sejr, der 1219 drog til Estland med en stor flåde.