Albert Kesselring, 13.11.1885-16.7.1960, tysk officer, generalfeltmarskal fra 1940. Kesselring var 1936-37 generalstabschef for Luftwaffe, og efter deltagelse i angrebene på Polen og Frankrig ledede han 1940-41 Luftwaffes angreb på Storbritannien, Slaget om England. Han blev derpå øverstkommanderende i Italien og Middelhavsområdet. Efter Gerd von Rundstedts afgang i marts 1945 var Kesselring øverstkommanderende på Vestfronten indtil Tysklands kapitulation i maj. I 1947 dømte en britisk krigsret ham til døden for krigsforbrydelser begået i Italien, men dommen ændredes til livsvarigt fængsel, og i 1952 blev han løsladt.