Albert Fabritius, 1905-1976, dansk historiker og genealog. Fabritius blev i 1939 magister i historie og samme år bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek. Han var 1951-74 administrator ved Sprog- og Litteraturselskabet, 1958-76 tillige ordenshistoriograf. Med disputatsen Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935 (1946) bragte Fabritius adelsgenealogien ind i nye baner, og som redaktør af Danmarks Adels Aarbog (1940-73) bidrog han selv med væsentlige stamtavler og artikler. Hans beherskelse af den genealogiske metode viser sig bl.a. i den klassiske Haandbog i Slægtsforskning, udgivet 1943 sammen med Harald Hatt; den har haft uvurderlig betydning for udviklingen af det genealogiske studium i Danmark.