Albert, ca. 1182-1245, greve af Orlamünde. Efter Holstens erobring blev han i 1204 Valdemar Sejrs lensmand der. Med kongens tilfangetagelse i 1223 kom Albert, der var kongens nevø, til at spille en hovedrolle i styret af Danmark. Han ledede forhandlingerne om kongens frigivelse, men faldt selv i fangenskab, da Adolf 4. genvandt Holsten for greveslægten. Siden gav kongen ham krongodset på Als som len.