Alba Longa, oldtidsby i Albanerbjergene i Italien, muligvis ved den nuværende by Castelgandolfo SØ for Rom, hvor der er fundet mange grave fra jernalderen. Alba Longa blev ifølge traditionen grundlagt af Æneas' søn Ascanius; den regnedes for at være Roms moderby, hvorfra flere af byens slægter, bl.a. den juliske, skulle stamme.