Alaotra, Lac Alaotra, Madagaskars største sø; 182 km2. Den ligger på den nordøstlige del af øen i et stort kunstvandet landbrugsdistrikt, som oprindeligt var sumpområde. Området kaldes Madagaskars riskammer.